Záruka a reklamace

Záruka


Záruka na zboží, prodávané prostřednictvím e-shopu, se řídí a je v souladu s platnou legislativou.Reklamace

Reklamace vady se uplatňuje vždy v sídle provozovatele. Pokud se zákazník rozhodne reklamované zboží na adresu sídla provozovatele zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, který vyhovuje nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

Dle domluvy může být zákazníkovi poskytnuta okamžitá náhrada, což však nemůže být považováno za uznání oprávněnosti reklamace a zákazník se převzetím této náhrady zavazuje, že v případě zamítnutí reklamace zaplatí provozovateli náklady na nákup této náhrady a její dopravu k zákazníkovi.

Jako senzorické vady zboží mohou být uznány jen zjevné vady zboží, které kupující uplatní u prodávajícího do tří dnů od převzetí zboží, bude-li prodávajícímu zboží předloženo a bude-li obsahovat alespoň 80 % svého obsahu. Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.Možnost vrácení zboží bez udání důvodů


Zboží může zákazník vrátit bez udání důvodu do 14 dnů. Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží. Zboží musí navrátit včetně veškerého příslušenství a dokumentace.

Po doručení provozovateli bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody. Kompletní informace o obchodních podmínkách naleznete zde.

Ohledně vad a záruk se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím řídí, není-li výše uvedeno jinak, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Reklamace se uplatňují prostřednictvím emailu: info@wolfberry.cz, nebo na tel. čísle: +420 778 080 859

Při reklamaci prosíme vždy uvádějte číslo faktury!